Quy định kích thước thùng carton gửi hàng đi máy bay

Kích thước thùng carton đi máy bay: loại hàng nhẹ: 60x40x40, loại hàng nặng: 50x40x40. Quy định hành lý khi đi máy bay Hành lý xách tay theo quy định của hầu hết các hãng...